Sreality.cz XML-RPC můstek

Tato stránka popisuje proces importu inzerátu na realitní portál www.4.house skrze naši implementaci sreality kompatibilního XML-RPC API.

Jelikož je náš portál www.4.house v mnohém odlišný od portálu sreality.cz, není naše implementace 100% shodná s dokumentací srealit. Na této stránce je možné najít, které metody podporujeme a jaké jsou odlišnosti.

 

1 Changelog

Změny od 12.4.2021

 • Metoda delSeller je podporována

Změny od 4.3.2021

 • loggia_area se zobrazuje graficky
 • balcony_area se zobrazuje graficky
 • terrace_area se zobrazuje graficky
 • building_type podporuje všechny hodnoty
 • object_kind se zobrazuje graficky
 • building_condition podporuje všechny hodnoty
 • furnished se zobrazuje graficky

2.2 Správa inzerátů

2.2.1 addAdvert

Metoda je podporována

2.2.2 delAdvert

Metoda je podporována

2.2.3 listAdvert

Metoda je podporována

2.2.4 topAdvert

Metoda není podporována

 

2.3 Správa fotek u inzerátů

2.3.1 addPhoto

 • Vložení fotky je podporováno. Následná úprava pomocí volání metody addPhoto však provede smazání původní fotky s daným ID a vytvoření nové fotky, které bude přiděleno nové ID.
 • Atribut order není podporován a je ignorován.

2.3.2 delPhoto

Metoda je podporována

2.3.3 listPhoto

Metoda je podporována

 

2.4 Správa videoprohlídek u inzerátů

2.4.1 addVideo

Metoda není podporována

2.4.2 delVideo

Metoda není podporována

2.4.3 listVideo

Metoda není podporována

 

2.5 Správa makléřů

2.5.1 addSeller

 • Metoda je podporována, ne však všechny atributy vstupní datové struktury, viz. tabulka níže.
 • V rámci systému udržujeme kontrolu unikátnosti emailu makléře. Nelze tedy naimportovat dva makléře se stejným emailem.

Název atributu Podporováno Poznámka
client_login Pokud neobsahuje znak '@' je transformováno jako client_login+client_domain
client_domain
client_name
contact_gsm
client_ic
client_is_employee Ignorováno
contact_gsm_code
contact_phone Ignorováno
contact_phone_code Ignorováno
contact_email
makler_note
broker_specialization Ignorováno
photo Ignorováno

2.5.2 delSeller

Mazání makléřů je podporováno. Následně však makléř s daným emailem nebo rkid již nelze vložit znovu.

2.5.3 listSeller

Metoda je podporována

2.5.4 addSellerVideo

Metoda není podporována

2.5.5 delSellerVideo

Metoda není podporována

2.5.6 getSellerVideo

Metoda není podporována

2.5.7 addSellerCertificate

Metoda není podporována

2.5.8 delSellerCertificate

Metoda není podporována

2.5.9 listSellerCertificate

Metoda není podporována

 

2.6 Správa developerských projektů

2.6.1 addProject

Metoda není podporována

2.6.2 delProject

Metoda není podporována

2.6.3 listProject

Metoda není podporována

 

2.7 Správa fotek u developerských projektů

2.7.1 addProjectPhoto

Metoda není podporována

2.7.2 delProjectPhoto

Metoda není podporována

2.7.3 listProjectPhoto

Metoda není podporována

 

2.8 Správa videoprohlídek u developerských projektů

2.8.1 addProjectVideo

Metoda není podporována

2.8.2 delProjectVideo

Metoda není podporována

2.8.3 listProjectVideo

Metoda není podporována

 

2.9 Čtení statistik

2.9.1 listStat

Metoda není podporována

2.9.2 listDailyStat

Metoda není podporována

2.9.3 listAllDailyStat

Metoda není podporována

2.9.4 listSellerStat

Metoda není podporována

 

2.10 Metoda dostupná bez přihlášení

2.10.1 version

Metoda je podporována

 

2.11 Metoda výpis reakcí na inzerát

2.11.1 listInquiry

Metoda není podporována

2.11.2 getInquiry

Metoda není podporována

2.11.3 listFullInquiry

Metoda není podporována

 

3 Datové struktury a číselníky

3.1 Atributy a číselníky inzerátu

 • Pokud je v poznámce text: "Podporované jsou pouze hodnoty" a je v tomto atributu poslána jiná hodnota, import dané nabídky končí chybou
 • Pokud je v poznámce text: "Ignorované hodnoty:" a je v tomto poli poslána některá z daných hodnot, je tento atribut při importu ignorován
 • Pokud je v poznámce text: "Hodnota je přidána do popisu nabídky" nebude tento atribut na portálu graficky zobrazen, ale pouze přidán na konec popisu nabídky
 • Nepodporované atributy jsou ignorovány

Název atributu Podporováno Poznámka
advert_function Podporované jsou pouze hodnoty: 1, 2
advert_lifetime
advert_price
advert_price_currency
advert_price_unit Ignorované hodnoty: 3, 8, 10
advert_type Tento atribut je ignorován, typ nemovisti je určen z pole advert_subtype
description
locality_city
locality_inaccuracy_level
advert_id
advert_rkid
advert_room_count
advert_subtype Podporované jsou pouze hodnoty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 44
balcony
basin
building_condition
building_type
cellar Hodnota je přidána do popisu nabídky
estate_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
floor_number
garage Hodnota je přidána do popisu nabídky
locality_latitude
locality_longitude
locality_ruian
locality_ruian_level
locality_uir
locality_uir_level
loggia Hodnota je přidána do popisu nabídky
object_type Hodnota je přidána do popisu nabídky
ownership
parking_lots
project_id
project_rkid
seller_id
seller_rkid
terrace Hodnota je přidána do popisu nabídky
usable_area
extra_info
user_status
locality_co
locality_cp
locality_street
floor_area
object_location
protection
transport Ignorované hodnoty: 4
beginning_date Hodnota je přidána do popisu nabídky
first_tour_date Hodnota je přidána do popisu nabídky
first_tour_date_to Hodnota je přidána do popisu nabídky
ready_date Hodnota je přidána do popisu nabídky
sale_date Hodnota je přidána do popisu nabídky
easy_access Hodnota je přidána do popisu nabídky
elevator Hodnota je přidána do popisu nabídky
flat_class Hodnota je přidána do popisu nabídky
furnished
object_kind
personal Hodnota je přidána do popisu nabídky
exclusively_at_rk Hodnota je přidána do popisu nabídky
garret Hodnota je přidána do popisu nabídky
advert_code Hodnota je přidána do popisu nabídky
advert_price_text_note_en Hodnota je přidána do popisu nabídky
advert_price_text_note_ru Hodnota je přidána do popisu nabídky
annuity Hodnota je přidána do popisu nabídky
balcony_area
basin_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
building_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
ceiling_height Hodnota je přidána do popisu nabídky
cellar_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
cost_of_living Hodnota je přidána do popisu nabídky
energy_performance_summary Hodnota je přidána do popisu nabídky
garage_count Hodnota je přidána do popisu nabídky
loggia_area
mortgage_percent Hodnota je přidána do popisu nabídky
nolive_total_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
price_expert_report Hodnota je přidána do popisu nabídky
production_area Hodnota je přidána do popisu nabídky
steps Hodnota je přidána do popisu nabídky
terrace_area
underground_floors Hodnota je přidána do popisu nabídky
parking
finish_date
heating Ignorované hodnoty: 4, 5, 6, 7
gas
electricity
telecommunication Ignorované hodnoty: 5, 6
advert_price_negotiation
advert_price_text_note
advert_price_commission
advert_price_legal_services
advert_price_vat
mortgage
matterport_url
water
reconstruction_year
energy_efficiency_rating
Ostatní neuvedené Ignorovány